LECTURES

01

כנס משפחה ב+

מה?

כל מה שצריך לדעת להתנהלות כלכלית חכמה במשק הבית

תוכן?

• 5 הכללים לעצמאות וחופש כלכלי
• היכרות עם טעויות משפחתיות נפוצות בחשבון הבנק ודרכי ההימנעות מהן
• עקרונות קלים לניהול תקציב משפחתי נכון.

למי?

לכל מי שמרגיש בלאגן וחוסר שליטה בכלכלת הבית ומתקשה לסגור את החודש ברוגע ובנחת

כמה?

מפגש אחד פרונטלי באורך שעתיים וחצי

מה?

כל מה שצריך לדעת להתנהלות כלכלית חכמה במשק הבית

למי?

לכל מי שמרגיש בלאגן וחוסר שליטה בכלכלת הבית ומתקשה לסגור את החודש ברוגע ובנחת

תוכן?

• 5 הכללים לעצמאות וחופש כלכלי
• היכרות עם טעויות משפחתיות נפוצות בחשבון הבנק ודרכי ההימנעות מהן
• עקרונות קלים לניהול תקציב משפחתי נכון.

כמה?

מפגש אחד פרונטלי באורך שעתיים וחצי

מה?

כל מה שצריך לדעת להתנהלות כלכלית חכמה במשק הבית

תוכן?

• 5 הכללים לעצמאות וחופש כלכלי
• היכרות עם טעויות משפחתיות נפוצות בחשבון הבנק ודרכי ההימנעות מהן
• עקרונות קלים לניהול תקציב משפחתי נכון.

למי?

לכל מי שמרגיש בלאגן וחוסר שליטה בכלכלת הבית ומתקשה לסגור את החודש ברוגע ובנחת

כמה?

מפגש אחד פרונטלי באורך שעתיים וחצי

02

סדנת 'לגדול לכלכלה'

מה?

כל מה שצריך לדעת להתנהלות כלכלית חכמה במשק הבית

למי?

לכל מי שמרגיש בלאגן וחוסר שליטה בכלכלת הבית ומתקשה לסגור את החודש ברוגע ובנחת

CONTACT

דילוג לתוכן